Lundeneset Vgs As - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Utdanningsprogram
  • Årstrinn
  • Elever
  • Anlegg ved skolen
  • Drift/Eier

Lundeneset Vgs As

Lundeneset VGS AS bygger virksomheten på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, og grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.Selskapet har ikke erverv til formål, og det skal ikke utbytte til selskapets aksjonærer. Ved oppløsning av selskapet tilfaller formuen Norsk Luthersk Misjonssamband. Formålet med skolen er todelt. Den skal gi ungdom undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for sine medmennesker. Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer om å bygge på et kristent menneskesyn og en kristen virkelighetsoppfatning, og den skal føre fram til offentlig godkjent eksamen. Skolen skal også forkynne evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement. Så langt råd er, skal skolen sikre seg et personale som vedkjenner seg den tro som er presisert overfor og som vil fremme målsettingen i og utenfor undervisningen.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo