Misjonshøgskolen AS - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Fagpersonell
  • Elever
  • Drift/Eier

Misjonshøgskolen AS

Høgskole for teologi og misjon sitt siktepunkt i oppfyllelsen av det misjonsoppdrag som er gitt den kristne kirke: å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Gi høyere utdanning og drive forskning innenfor institusjonens samlede fagområder. Forskningsformidling rettet mot misjonsorganisasjoner, kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt, inngår i høgskolens virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo