KLP Kommunekreditt AS - Norges Kommunekalender

KLP Kommunekreditt AS


Långiver til kommuner, fylkeskommuner og offentlige bedrifter som driver kommunal virksomhet.

KLP Kommunekreditt AS

Besøksadresser:

Oslo: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

Trondheim: Beddingen 8, 7042 Trondheim

KLP Kommunekreditt AS eies av KLPs heleide datterselskap KLP Banken AS

Les mer om KLP Kommunekreditt AS

 

 


 

Produkter

Finanstjenester
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Carl Steinar Lous Administrende direktør
Marked email Thor Morten Solheim Regionansv. Møre og Romsdal

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!