Biblioteksentralen Sa - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Biblioteksentralen Sa

Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/ etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjon- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 22 08 34 00 Faks: 22 08 39 01
  • Besøksadresse: Alf Bjerckes v. 20, 582
  • Postadresse: Postboks 24 Alnabru, 0614 Oslo
  • Org.nr: 910568183
  • Send forespørsel