Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum As - Norges Kommunekalender
 • Kontaktpersoner
 • Resultatregnskap
 • Årstrinn
 • Elever
 • Anlegg ved skolen
 • Drift/Eier
 • Samarbeidsutvalget

Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum As

Gi ungdom mulighet for å kombinere toppidrettssatsning med grunnskoleutdanning. Selskapets virksomhet skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende privatlskolelova. Styret i NTG Ungdomsskole Bærum AS kan inngå avtaler om samarbeid med andre institusjoner eller foreta annen omorganisering av virksomheten i den utstrekning dette tjener selskapets formål og eventuell bruk av virksomhetens midler kommer elevene til gode. Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet kan ikke utdele utbytte. NTG Ungdomsskole Bærum AS skal sikre en formålstjenlig utnyttelse av de samlede ressurser i egen virksomhet og i eventuelle avledede eller tilknyttede virksomheter. Gjennom dette skal en samtidig ta sikte på å skape best mulig studie- og arbeidsvilkår til enhver tid for skolens elever og ansatte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

 • Relaterte treffKontaktinfo


 • Telefon: 67 10 15 60
 • Besøksadresse: Hans Burums v. 30, 1357 Bekkestua
 • Postadresse: Postboks 134, 1319 Bekkestua
 • Org.nr: 990599068
 • Send forespørsel