Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger As - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Utdanningsprogram
  • Årstrinn
  • Elever
  • Anlegg ved skolen
  • Drift/Eier

Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger As

Gi ungdom mulighet for å kombinere toppidrettssatsning med videregående utdanning. Selskapets virksomhet skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende privatskolelova. Styret i NTG Kongsvinger AS kan inngå avtaler om samarbeid med andre institusjoner eller foreta annen omorganisering av virksomheten i den utstrekning dette tjener selskapets formål og eventuell bruk av virksomhetens midler kommer elevene til gode. Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet kan ikke utdele utbytte. NTG Kongsvinger AS skal sikre en formålstjenlig utnyttelse av de samlede ressurser i egen virksomhet og i eventuelle tilknyttede virksomheter. Gjennom dette skal en samtidig ta sikte på å skape best mulig studie- og arbeidsvilkår til enhver tid for skolens elever og ansatte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo