Foreningen Pensjonskontoret - Norges Kommunekalender

Foreningen Pensjonskontoret

Pensjonskontoret er kommunesektorens ressurssenter for pensjonsspørsmål, og styres av tariffpartene i KS sektor - KS, LO-Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K. Pensjonskontorets kjerneområde er pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), herunder Vedtekter for avtalefestet pensjon og Vedtekter for tjenestepensjonsordning. Kontoret produktgodkjenner og fører også tilsyn med HTA-delen av pensjonsregelverket hos livsforsikringsselskap og pensjonskasser, og bistår kommuner i et bredt spekter av pensjonsspørsmål. Pensjonskontoret har ansvaret for daglig drift, inkludert saksbehandling, av Overføringsavtalens Sikringsordning (www.sikringsordningen.no).
 

Produkter

Organisasjoner
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Anne Karin Andreassen dagl. leder

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!