Helse Sør-Øst RHF - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer
  • Kontorer

Helse Sør-Øst RHF

Bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor det geografiske ansvarsområdet som er angitt i § 3. Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven § 1, spesialisthelsetjenesteloven § 1-1, psykisk helsevernloven § 1-1 og i annen helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo