Norges vassdrags- og energidirektorat - Norges Kommunekalender

Norges vassdrags- og energidirektorat (nve)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er forvaltningsorganet for landets vann- og energiressurser. NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energireserver. NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, og bidra til en effektiv energibruk. NVE har en sentral rolle i beredsskapen mot flom og vassdragsulykker, og leder den nasjonale kraftforsyningsberedsskapen. NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid innen sine fagområder, og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. NVE varsler naturfare på www.varsom.no
 

Produkter

Direktorater og tilsyn tilkn. næring, handel, samferdsel Statlige etater (øvrige)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Kjetil Lund Vassdrags- og energidirektør
Øvrig ledelse email Ingunn Åsgard Bendiksen direktør Tilsyns- og beredskapsavdelingen
Øvrig ledelse email Anne Vera Skrivarhaug direktør Energiavdelingen
Øvrig ledelse email Ove Flataker direktør Reguleringsmyndigheten for energi
Øvrig ledelse email Anne Britt Leifseth direktør Skred- og vassdragsavdelingen
Øvrig ledelse email Rune Flatby direktør Konsesjonsavdelingen
Øvrig ledelse email Hege Hisdal Direktør Hydrologisk avdeling
Øvrig ledelse email Christine Kiste direktør Administrasjonsavdelingen
IT email Arne Bjørn Mildal seksjonssjef
Informasjon/Samfunn email Kristian Løksa Kommunikasjonsdirektør
 

Forespørsler

Frist Tittel
04.11.2020 Rammeavtale for kjøp av papir til digital fargepresse

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!