Time kommune - Norges Kommunekalender

Time kommune

Time kommune ligg på Midt-Jæren. I nord og vest grensar kommunen til Klepp, i nordaust til Sandnes, i aust til Gjesdal og Bjerkreim og i sør til Hå. Time har eit etter måten allsidig næringsliv, med industri, jordbruk og servicenæringar som dei viktigaste.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Trygve Apeland kommunedirektør
Økonomi email Sami Munawar økonomisjef
IT email Espen Kverneland leiar digitalisering og utvikling
Adm./Org./Personal email Odd Magne Amdahl organsisasjonsjef
Informasjon email Reid Ivar Bjorland Dahl leiar politikk og samfunnskontakt
Innkjøp email Kjersti Øgaard innkjøpsleiar
Revisjon (ekstern) email Rogaland Revisjon IKS
Ordfører email Andreas Vollsund (H) ordførar
Varaordfører email Petter Lorentz Stabel (Frp) varaordfører
Formannskapssekretær email Tone Storesætre formannskapssekretær
Kommunalsjef email Anne- Kristin Gangenes kommunalsjef samfunn
Kommunalsjef email Britt Ellinor Scott kommunalsjef helse og velferd
Kommunalsjef email Eskil Nygaard kommunalsjef oppvekst
Kommunelege email Øystein Fjetland Øgaard kommunelege
Kultur/miljø email Trond Lie kultursjef
Servicetorg email Odd Ivar Nese kommunikasjonssjef
 

Demografi

Areal 182 km²
Antall innbyggere 19674
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 7
SP-logo SP 5
AP-logo AP 3
KrF-logo KrF 3
Uah 2
SV-logo SV 2
V-logo V 1
FrP-logo FrP 1
MDG 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
H-logo H 2
V-logo V 1
AP-logo AP 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!