Deanu gielda / Tana kommune - Norges Kommunekalender

Deanu gielda / Tana kommune

Tana kommune har ca 3000 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Leder email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Økonomi email Sissel Saua Økonomisjef
IT email Bill Sørensen Virksomhetsleder Bygg, anlegg og It-avdelingen
Adm./Org./Personal email Arnfinn Bønå Personalleder
Revisjon (ekstern) email Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Helga Pedersen (Ap) Ordfører
Varaordfører email Odd Erik Solbakk (DSL) Varaordfører
Kommunalsjef email Anu Nilsen Kommunalsjef for helse og omsorg
Kommunalsjef email Else Marie Seim Kommunalsjef oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Per Ivar Stranden virksomhetsleder
Servicetorg email Aslaug Iversen Teamleder Merkantil
Biblioteksjef email Ragnhild Måsø Bibl.sjef
Utvikling email Frank Martin Ingilæ Utviklingssjef
Politisk sekretær email Frode Gundersen Konsulent
 

Demografi

Areal 4045 km²
Antall innbyggere 2913
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 4
Samefolkets parti 2
V-logo V 2
H-logo H 1
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
Samefolkets parti 2
AP-logo AP 2
Fellesliste SV/SP 2
Fellesliste H/FRP/V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!