D3petroleum As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

D3petroleum As

Drive utvikling og produksjon av petroleumsressurser som deltager eller eier i lisenser, felter eller produksjonsenheter nasjonalt og internasjonalt. Dette kan skje direkte, via datterselskap eller eierskap i andre selskaper. Selskapet kan - når dette finnes hensiktsmessig ut fra ovennevnte formål - utføre oppdrag mot godtgjørelse.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo