Ullensvang kommune - Norges Kommunekalender

Ullensvang kommune

Kommunal nettside med informasjon om kommunale tenester, skjemabank, politikk, kultur med meir.Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeida på fleire område over mange år. Som ein del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 01.01.2020.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole Jørgen Jondahl rådmann
Leder email Ole Jørgen Jondahl rådmann
Nestleder email Magnus Steigedal ass. rådmann
Økonomi email Anne Tove S. Teigenes økonomisjef
Adm./Org./Personal email Eivind Gregersen HR-sjef
Teknisk email Marit Ystanes tenesteleiar teknisk drift
Informasjon/Samfunn email John Ove Rørnes tenesteleiar samfunnsutvikling
Revisjon (ekstern) email Indre Hordaland Revisjonsdistrikt
Ordfører email Roald Aga Haug (AP) ordfører
Varaordfører email Kjellaug Hoås Samland (AP) varaordfører
Kommunalsjef email Kristian Bondhus-Jensen kst.kommunalsjef kultur, næring og samfunn
Kommunalsjef email Torbjørn Reisæter kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Morten Vevatne kommunalsjef oppvekst og utdanning
Kommunalsjef email Anton Langeland kommunalsjef teknikk og miljø
 

Demografi

Areal 1393 km²
Antall innbyggere 11136
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 14
SP-logo SP 9
H-logo H 4
Rødt-logo Rødt 2
V-logo V 1
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
Rødt-logo Rødt 1
H-logo H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!