Expology Experience Group AS - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Expology Experience Group AS

Levere tjenester og løsninger i skjæringspunktet mellom læring, kommunikasjon og opplevelse til vitensentre, opplevelsessentre, besøk- og informasjonssentre, samt identitets- og kunnskapssentreforretningsmessig tjenesteyting innen konsulentvirksomhet og utvikling av visuelle kommunikasjonsløsninger, og å delta i andre selskaper med tilgrensende virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Kontaktinfo