Dignio As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Dignio As

Drive salg og utleie av teknologi som fremmer mestring av egen helse og sopm forbedrer samhandlingen i primærhelsetjenesten - spesielt rettet mot hjemmesykepleie og omsorgsboliger.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo