Elevorganisasjonen - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Elevorganisasjonen (EO)

Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring i Norge. Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i utdanningspolitiske saker. Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge på bred enighet blant medlemmene. Elevorganisasjon tar sterk avstand fra ideologier som strider mot menneskerettighetene. Organisasjonens internasjonale navn er School-student Union of Norway. Elevorganisasjonens internasjonale navn forkortes SUN.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Nasjonalt senter for aldring og helse

33 34 19 50 - Taranrødv. 47, 3171 Sem

Nasjonalt senter for aldring og helse har sin plassering ved Sykehuset i Vestfol...
Kontaktinfo