Bluegarden As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Bluegarden As

Tilby tjenester av en hvilken som helst art, herunder å tilby tjenester knyttet til lønns- og personalfaglige oppgaver, drive handelsvirksomhet, forvalte og utleie av fast eiendom, investere i og delta i andre selskaper med et hvilket som helst formål, samt føre regnskap for andre.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 24 08 75 00 Faks: 24 08 75 01
  • Besøksadresse: Kirkeg. 25, 0153 Oslo
  • Postadresse: Postboks 476 Sentrum, 0105 Oslo
  • Org.nr: 981313046
  • Send forespørsel