Experian As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Varemerker
  • Kontaktpersoner

Experian As

Tilby forretningsinformasjon og kredittopplysninger, herunder drive elektronisk informasjonsbehandling og alt hva herved står i forbindelse samt deltakelse i annen virksomhet enten direkte eller indirekte gjennom aksjeinnskudd m. v.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 81 55 54 54
  • Besøksadresse: Karenslyst allé 6, 0278 Oslo
  • Postadresse: Postboks 5275 Majorstua, 0303 Oslo
  • Org.nr: 881917122
  • Send forespørsel