Blom Geomatics As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Blom Geomatics As

Kartlegging og produksjon av ortofoto og innsamling av data med flybårne sensorer. Innenfor kartlegging vil selskapet kunne produsere og levere beslektede tjenester innenfor digitalisering og konvertering av kart og andre data. Selskapet skal ikke drive virksomhet som kommer i konkurranse med eiernes virksomhet i de markedsområder disse operer i.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo