Buypass AS - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Buypass AS

Selskapet har til formål å levere varer og tjenester knyttet til anvendelse av informasjonsteknologi ved å utvikle tjenester og produkter knyttet til bruk av smartkort. Innen rammen av formålet skal selskapet arbeide for å effektivisere offentlig og privat databehandling. Selskapet skal holde et sikkerhetsnivå som er i overenstemmelse med kravene til databehandlingsvirksomhet i den sivile forvaltning. Selskapet kan samarbeide med, opprette og delta i andre selskaper. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo