Lindum As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Varemerker
  • Kontaktpersoner

Lindum As

Selskapets virksomhet skal drives basert på forretningsmessige prinsipper og miljømessige hensyn til retningslinjer fra lokale og sentrale myndigheter og i tråd med Drammen kommunes målsetting. Selskapets virksomhet er å: - behandle og disponere avfall - legge til rette for utsortering av avfall - forvalte og foredle de ressurser som avfallet representerer - mellomlagre og selge usorterte fraksjoner - kjøpe og selge varer og tjenester knyttet til behandling om omsetning av avfallsprodukter. Selskapet kan delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer eller støtter selskapets øvrige formål. Selskapet kan også påta seg oppgaver til selvkost, i tilknytning til husholdningsavfall, overfor Drammen kommune.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo