Enova Sf - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Enova Sf

Enova SFs formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova SF skal forvalte midlene fra et energifond. Enova SF skal påse at energifondet tilføres de inntekter som følger av forskrift til energiloven. Rammer for bruken av midler fra energifondet er nedfelt i vedtektene for fondet. Enova SF kan forvalte midler for andre oppdragsgivere når oppdraget ligger innenfor foretakets formål. Enova SF skal i sitt operative arbeide fremme konkurranse og benytte eksterne aktører der det er hensiktsmessig.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Bravida Norge AS

24 04 80 00 - Lørenv. 73, 0580 Oslo

Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servic...
Kontaktinfo


  • Telefon: 73 19 04 30
  • Besøksadresse: Professor Brochs g. 2, 7030 Trondheim
  • Postadresse: Postboks 5700 Torgarden, 7437 Trondheim
  • Org.nr: 983609155
  • Send forespørsel