Stiftelsen Kongsberg International School - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Årstrinn
  • Elever
  • Anlegg ved skolen
  • Nasjonale prøver
  • Drift/Eier
  • Samarbeidsutvalget

Stiftelsen Kongsberg International School

Å drive undervisningsvirksomhet for barn fra 3-19 år i barnehage, og på grunnskole - og videregående nivå. Undervisningen skal drives i henhold til det internationale gradssystemet International Baccalaurate, og i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for skoler godkjent etter Privatskoleloven.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

 
  • Relaterte treffKontaktinfo