Ancistrus AS - Norges Kommunekalender

Ancistrus AS

Inspeksjon, rengjøring, sikring og vedlikeholdsarbeid på og i drikkevannsanlegg. ANCISTRUS AS er et spesialisert servicefirma som kun arbeider i renset drikkevann og med drikkevannsbasseng i alle dets former. Vi hjelper vannverkseier med etablering av sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng medens anlegget fortsatt er i normal drift, og uten å påvirke drikkevannskvaliteten under arbeid.
 

Produkter

Drikkevannsbasseng, rengjøring og vedlikehold
Høydebasseng
Slamsugere
Vannbehandling
Vannforsyning
Vannrensing- og vannrenseanlegg
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Roger Lennart Jarnstedt dagl. leder
Marked email Bjørn Henrik Zetterstrøm Ask adm. leder

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!