Bkk Nett As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Bkk Nett As

Overføring av energi samt virksomhet knyttet til dette. Selskapet skal drives på sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning. Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltagelse i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål. Innenfor aksjelovens ramme kan selskpet yte lån eller stille sikkerhet overfor aksjonæren eller selskap eiet av aksjonær.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 55 12 81 00 Faks: 55 12 82 00
  • Besøksadresse: Kokstadv. 37, 5257 Kokstad
  • Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
  • Org.nr: 976944801
  • Send forespørsel