Danielsen Ungdomsskule Frekhaug As - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug As

Stå for skolens drift herunder gi undervisning på grunnskole nivå. a) Danielsen Ungdomsskule Frekhaug AS skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.* Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og etterfulgt. b) I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo