Adam og Eva Skolen As - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Årstrinn
  • Elever
  • Anlegg ved skolen
  • Drift/Eier

Adam og Eva Skolen As

Sikre rekrutteringen til frisørnæringen på Øst- og Sørlandet, samt skole- og kursvirksomhet, og alt hva dermed står i forbindelse. Videre er formålet å drive med investering/ forvaltning av egen overskuddslikviditet i blant annet fast eiendom, verdipapirer og finansielle instrumenter, -herunder i gearede investeringsprodukter, samt hva dermed står i forbindelse og ved aksjeverv eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender av samme eller lignende art.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo