Fredrikstad kommune - Norges Kommunekalender

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune i Østfold er fylkets største målt i antall innbyggere. Kommunen har god kommunikasjon til blant annet Oslo takket være Østfoldbanen og Europavei 6. Fredrikstad har historisk sett vært kjent som en industrikommune, og fortsatt er industrien kommunens viktigste næring. De nyeste tilskuddene er informasjonsteknologi og miljøteknologi.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Nina Tangnæs Grønvold kommunedirektør
Leder email Nina Tangnæs Grønvold kommunedirektør
Økonomi email Egil Olsen kst. kommunaldirektør
IT email Ketil Johansen digitaliseringssjef
Adm./Org./Personal email Liv Kristin Kubberød HR-sjef
Innkjøp email Karin Nordal anskaffelsessjef
Juridisk email Just Kullberg-Marcussen kommuneadvokat
Revisjon (intern) email Ståle Aarseth intern revisor
Ordfører email Jon-Ivar Nygård (Ap) ordfører
Varaordfører email Siri Martinsen (Ap) varaordfører
Kommunalsjef email Marianne Bekker kst. kommunaldirektør utdanning og oppvekst
Kommunalsjef email Bente Meinert kommunaldirektør kultur, miljø og byutvikling
Kommunalsjef email Jon Erik Olsen kst. kommunaldirektør helse og velferd
Kommunalsjef email Atle Holten kommunaldirektør teknisk drift
Servicetorg email Martin Fredheim kommunikasjonsrådgiver
Brann og beredskap email Stein Laache brannsjef
 

Demografi

Areal 288 km²
Antall innbyggere 82301
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 19
H-logo H 8
FrP-logo FrP 7
MDG 4
SP-logo SP 3
Rødt-logo Rødt 3
KrF-logo KrF 2
PP-logo PP 2
SV-logo SV 2
Fellesliste Andre 2
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
AP-logo AP 2
FrP-logo FrP 2
MDG 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!