Enebakk kommune - Norges Kommunekalender

Enebakk kommune

Enebakk kommune ligger tre mil sørøst for Oslo. Vi er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer. Enebakk har en gammel inndeling i Fjerdinger. De opprinnelig seks Fjerdingene er i dag blitt til tre kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kjersti Øiseth rådmann
Leder email Kjersti Øiseth rådmann
Økonomi email Lars Andre Kløvstad økonomisjef
IT email Øyeren IKT
Adm./Org./Personal email Dag Møkleby HR-sjef
Teknisk email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Revisjon (ekstern) email Viken Kommunerevisjon
Ordfører email Hans Kristian Solberg (Sp) ordfører
Varaordfører email Tonje Anderson Olsen (H) varaordfører
Kommunalsjef email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Kommunalsjef email Marit L. Brenna kommunalsjef Avdeling for Helse og omsorg (HOS)
Kommunalsjef email Olav Gjesdahl Weng kommunalsjef Avdeling for kultur, oppvekst og skole (KOS)
Kommunelege email Kurt Hetland Kommunelege I
 

Demografi

Antall innbyggere 11056
Areal 233 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
SP-logo SP 5
FrP-logo FrP 4
MDG 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
H-logo H 2
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!