Jevnaker kommune - Norges Kommunekalender

Jevnaker kommune

Jevnaker kommune i Viken fylke ligger i sørenden av Randsfjorden. Kommunen rommer både store skogsområder og industri- og serviceområder.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Håvard Ulfsnes Kommunedirektør
Økonomi email Liv Astrid Snellingen økonomisjef
IT email Hans Petter Grongstad IKT-leder
Revisjon (ekstern) email Innlandet Revisjon
Ordfører email Morten Lafton (AP)
Varaordfører email Kristine Belsby (Ap)
Formannskapssekretær email May-Britt Mayer Johnsen Formannskapssekr
Kommunalsjef email Gry Torunn Brørby Munkerud Kommunalsjef plan og samfunn
Kommunalsjef email Heidi Lafton Kommunalsjef Helse og Omsorg
Kommunalsjef email Anette Juul Pedersen Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunelege email Marthe Amanda Ottersen Bergli Kommuneoverlege
Servicetorg email Ragnhild Collet-Hanssen Kommunalsjef Sentraladministrasjonen
Biblioteksjef email Guro Skretteberg Bibliotekleder
Brann og beredskap email Tonny Jensen Virksomhetsleder Brann- og redning
 

Demografi

Antall innbyggere 6908
Areal 225 km²

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!