Gol kommune - Norges Kommunekalender

Gol kommune

Gol kommune i Hallingdal er en reiselivskommune, og har også stort fokus på jordbruk. Gol grenser til Nes, Ål, Hemsedal og Nord- og Sør-Aurdal.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Hege Mørk Kummunedirektør
Nestleder email Svein Eide kommunalsjef samfunn og utvikling
Økonomi email Elin Pedersen økonomisjef
IT email Erling Torkelsgard avdelingsleiar
Adm./Org./Personal email Tonje B. Kopstad avdelingsleiar løn-/personal
Ordfører email Heidi Granli (Ap) ordførar
Varaordfører email Herbrand Jegleim (Sp) varaordfører
Kommunalsjef email Hallvor Lilleslett kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Svein Eide kommunalsjef samfunn og utvikling
Kommunalsjef email Conrad Alexander Ravnanger kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalteknikk email Elin Tangen avdelingsleiar kommunalteknisk
Kultur/miljø email Mads Elbrønd kultur og fritid
Helse/omsorg/sosial email Bjørn Skjelseth Nav Gol
Helse/omsorg/sosial email Linda M. Anderssen institusjonstenester områdeleiar Skogly og Ada
Skole/barnehage/oppvekst email Britt Vikane rektor Gol vaksenoppling
Skole/barnehage/oppvekst email Wenche E. Olsen avdelingsleiar barnehage
Servicetorg email Mona Hagen avdelingsleiar
Skole/barnehage/oppvekst email Morten Lien rektor Gol skule
Landbruk email Petter Owesen avdelingsleiar
Utvikling email Hanne Cecilie Nes avd leiar utbygging
Politisk sekretær email Mona Hagen avdelingsleiar
 

Demografi

Antall innbyggere 4560
Areal 533 km²

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!