Krødsherad kommune - Norges Kommunekalender

Krødsherad kommune

Krødsherad ligger vakkert til ved foten av Norefjell midt i Buskerud fylke. Vi har mye å by på av vakker natur, et rikt friluftsliv, allsidig næringsliv, flere frivillige lag og foreninger for store og små, et godt utbygd bredbåndsnett, full barnehagedekning, flotte boområder og tomter, kort vei til Hønefoss, Drammen, Kongsberg og Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stig Rune Kroken Kommunedirektør
Leder email Stig Rune Kroken Kommunedirektør
Økonomi email Anne Jokerud økonomisjef
Adm./Org./Personal email Anne Magnus leder service og administrasjon
Teknisk email Roy Andre Midtgård leder teknisk drift og utbygging
Informasjon email Hans Ole Wærsted leder Samfunn og næringsutvikling
Revisjon (ekstern) email Viken Kommunerevisjon ansvarlig revisor
Ordfører email Knut Martin Glesne (BL) ordffører
Varaordfører email Andreas Kagaiavas Torp )H) varaordfører
Helse/omsorg/sosial email Kari-Anne Berg leder Nav Krødsherad
Skole/barnehage/oppvekst email Børre Jensen leder oppvekst og kultur
Helse/omsorg/sosial email Anne Marit Tangen leder helse og omsorg
 

Demografi

Antall innbyggere 2212
Areal 375 km²

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!