Bygland kommune - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Aasmund Lauvdal rådmann
Leder email Aasmund Lauvdal rådmann
Økonomi email Knut Olav Forgard stabsleiar økonomi og næring
Adm./Org./Personal email Valborg Attestog stabsleiar personal og administrasjon
Teknisk email Kjell Øyvind Berg tenesteleiar drift og forvaltning
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS Distriksrevisjon
Ordfører email Sigbjørn Åge Fossdal ordfører
Varaordfører email Olav Neset varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kommunelege email Åsulv Horverak kommuneoverlege 1
Skole/barnehage/oppvekst email Hind Helene Harira tenesteleiar Byglandsfjord oppvekstsenter
Helse/omsorg/sosial email Kjersti Plathe tenesteleiar helse
Helse/omsorg/sosial email Kåre Einar Larsen tenesteleiar pleie/omsorg-/leiar plan/utvikling
Skole/barnehage/oppvekst email Irene Moe tenesteleiar Bygland oppvekstsenter
Kultur/miljø email Anne Fauske kulturleiar
Helse/omsorg/sosial email Leif Sigurd Helle folkehelsekoordinator
Bygg/vedlikehold email Liv Elin Fløysnes Berg avdelingsingeniør
Utvikling email Kåre Einar Larsen tenesteleiar pleie/omsorg-/leiar plan/utvikling
Politisk sekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
 

Demografi

Antall innbyggere 1190
Areal 1331 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 4
H-logo H 4
AP-logo AP 4
Fellesliste Andre 3
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
SP-logo SP 1
H-logo H 1
Fellesliste Andre 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!