Sirdal kommune - Norges Kommunekalender

Sirdal kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er unike både sommer og vinter. Her finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole/ barnehage og svømmeanlegg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Aud Sunniva Fuhr kommunedirektør
Økonomi email Arne Petter Fredriksen økonomisjef
IT email Trond Arne Thomassen leder informasjonsavdelingen
Adm./Org./Personal email Ommund Fintland personalkonsulent
Teknisk email Frank Haughom enhetsleder teknisk drift
Ordfører email Jonny Liland (A) ordfører
Varaordfører email Isak A. Liland (H) varaordfører
Formannskapssekretær email Marit Auset formannskapssekr.
Kommunelege email Paul Otto Vindelev Kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Signe Jomås enhetsleder barnehager
Helse/omsorg/sosial email Ruth Lillian Hompland enhetsleder helse/legekontor
Kultur/miljø email Alf Sveinung Haughom enhetsleder kultur og fritid
Helse/omsorg/sosial email Arnhild Ravnevann enhetsleder pleie og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Anita Heiaas Haugen enhetsleder skoler
Eiendom email Kenneth Bakkehaug enhetsleder bygg og eiendomsforvaltning
Landbruk email Sven Magne Ousdal enhetsleder arealforv. (TLM)
Kommuneveterinær email Petter C. Rokstad kommuneveterinær
 

Demografi

Antall innbyggere 1838
Areal 1547 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 4
H-logo H 3
KrF-logo KrF 2
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!