Bokn kommune - Norges Kommunekalender

Bokn kommune

Kommunen vert utgjort av tre øyar der det bur folk, og i tillegg 123 småøyar og holmar. Bokn er den eldste kommunen på Haugalandet. Kommunevåpenet vert skildra som «Varde i sølv på blå botn».
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ingeborg Skjølingstad kommunedirektør
Ass. rådmann email Solrunn Alvestad kommunalsjef administrasjon
Leder email Ingeborg Skjølingstad kommunedirektør
Økonomi email Solrunn Alvestad kommunalsjef administrasjon
IT email Stein Magnar Askeland-Gjerde IT-sjef
Revisjon (ekstern) email Deloitte
Ordfører email Osmund Våga Ordfører
Varaordfører email Lene Ognøy Foss varaordfører
Formannskapssekretær email Gro Aronsen Sørensen leder servicetorg/arkiv
Kommunalsjef email Solrunn Alvestad kommunalsjef administrasjon
Kommunalteknikk email Anne Elisabet Askeland leiar plan, teknisk drift og vedlikehald
Kommunalsjef email Ingrid Sofie Rundhaug kommunalsjef oppvekst- og kultur
Kommunelege email Jan Schille kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Grethe E. Heimvik Kommunalsjef helse- og omsorgg
Kultur/miljø email Jardar Havikbotn kultursjef
Biblioteksjef email Thea Elisabeth Mikkelsen biblioteksjef
Landbruk email Karmøy Kommune
Landbruk email Karmøy Kommune landbrukskontor
Jordbruk email Karmøy Kommune landbrukskontor
Jordbruk email Karmøy Kommune
Brann og beredskap email Haugaland Interkommunale Brann og Redning IKS Brann og redning
 

Demografi

Areal 48 km²
Antall innbyggere 847
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
AP-logo AP 5
H-logo H 4
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!