Kvam herad - Norges Kommunekalender

Kvam herad

Kvam er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Vaksdal og Voss, i øst mot Granvin, i sør mot Kvinnherad, og i vest mot Fusa og Samnanger. Over Hardangerfjorden ligger Ullensvang herad og Jondal kommune.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Anita Hesthamar Rådmann
Leder email Anita Hesthamar Rådmann
Økonomi email Olav Botnen Økonomisjef
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Jon Nedkvitne Sjef samfunn, næring og kultur
Informasjon/Samfunn email Øyvind Strømmen informasjonsrådgjevar
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Torgeir Næss (AP) ordførar
Varaordfører email Frode Nygård (Frp) Varaordførar
Kommunalteknikk email Nils Eivind Stranden Leiar kommunalteknikk
Kommunelege email Dag Erlend Skjelbreid Kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botnen Helse og omsorgsjef
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Politisk sekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Administrativ rådgjevar
 

Demografi

Areal 581 km²
Antall innbyggere 8457
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 8
AP-logo AP 6
FrP-logo FrP 4
KrF-logo KrF 3
MDG 2
H-logo H 2
SV-logo SV 1
Rødt-logo Rødt 1
   

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 4
AP-logo AP 3
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1
MDG 1
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!