Sunnfjord kommune - Norges Kommunekalender

Sunnfjord kommune

Sunnfjord er en kommune i Vestland fylke som ble opprettet 1. januar 2020 ved at kommunene Førde, Jølster, Gaular og Naustdal ble slått sammen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole John Østenstad kommunedirektør
Leder email Ole John Østenstad kommunedirektør
Nestleder email Lise Mari Haugen Ass. kommunedirektør
IT email Åge Klausen Leiar SYS IKT
Teknisk email Bernhard Øberg Brannsjef og leiar for teknisk drift
Revisjon (ekstern) email KRYSS revisjon
Ordfører email Olve Grotle (H) Ordførar
Varaordfører email Jenny Følling (Sp) Varaordførar
Helse/omsorg/sosial email Kurt Even Andersen Kommunalsjef for helse og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Helge Sæterdal Kommunalsjef for barnehage og skule
Kultur/miljø email Trond Ueland Kommunalsjef for kultur, FDV, byggesak- og areal
Eiendom email Trond Ueland Kommunalsjef for kultur, FDV, byggesak- og areal
Kontaktperson email Solveig Masdal Haugsvær
 

Demografi

Antall innbyggere 13097
Areal 586 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 12
AP-logo AP 11
H-logo H 10
SV-logo SV 4
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
MDG 2
FrP-logo FrP 1
Rødt-logo Rødt 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 3
H-logo H 2
V-logo V 1
SV-logo SV 1
MDG 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!