Aukra kommune - Norges Kommunekalender

Aukra kommune

Aukra kommune er ei naturperle på Romsdalskysten, har eit allsidig næringsliv, god økonomi og med godt utbygde kommunale tenester. Kommunen har ca. 3600 innbyggarar og er i vekst. Kultur-, fotball- og industribyen Molde ligg kun nokre minutt unna. Nyhamna i Aukra kommune er ilandføringsstad for gassen frå Ormen Lange, og er aktuelt gassknutepunkt for Norskehavet. Dette gir kommunen gode utviklingsmulegheiter, utfordringane er mange og fleire interessante prosjekt vil bli realisert dei næraste åra. Kommunen har ca 345 årsverk/449 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå, med 11 einingar samt stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ingrid Husøy Rimstad rådmann
Leder email Ingrid Husøy Rimstad rådmann
Økonomi email Erna Varhaugvik økonomisjef
Adm./Org./Personal email Rannveig Høghaug Sporsheim personal- og organisasjonssjef
Teknisk email Gerd Nerbø teknisk sjef
Ordfører email Odd Jørgen Nilssen ordfører
Varaordfører email Audhild Mork varaordfører
Formannskapssekretær email Anita Raknes Otterlei formannskapssekr.
Kommunalsjef email Jan Erik Hovdenak kommunalsjef drift og forvaltning
Kommunalsjef email Geir Janos Gøncz kommunalsjef plan og utvikling
Skole/barnehage/oppvekst email Heidi Falkhytten rektor Gossen barne- og ungdomsskole
Skole/barnehage/oppvekst email Sissel Oliv Garseth styrer Barnebo barnehage
Kultur/miljø email Anne Jorunn Sandøy kultursjef
Servicetorg email Aaslaug Søreide servicesjef
Helse/omsorg/sosial email Nina Tomren einingsleiar heimetenester
Skole/barnehage/oppvekst email Synnøve Karin Rishaug styrer Bergetippen barnehage
Skole/barnehage/oppvekst email Terje Gundersen-Røvik rektor Julsundet skole
Helse/omsorg/sosial email Roald Borthne helsesjef
Helse/omsorg/sosial email Kjerstin J. Mauseth Leder NAV
Helse/omsorg/sosial email Siri Halvorsen einingsleiar institusjonstenester
Brann og beredskap email Molde Kommune brann og beredskap
Politisk sekretær email Anita Raknes Otterlei formannskapssekr.
 

Demografi

Antall innbyggere 3494
Areal 59 km²
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 5
AP-logo AP 5
KrF-logo KrF 4
SP-logo SP 4
SV-logo SV 1
FrP-logo FrP 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
KrF-logo KrF 2
H-logo H 2
AP-logo AP 2
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!