Hemne kommune - Norges Kommunekalender

Hemne kommune

Hemne kommune er en kystkommune i Sør-Trøndelag fylke. Kommunen har omtrent 4200 innbyggere og et areal på 670 km2. Hemne kommune grenser til Rindal og Surnadal i sør, til Aure og Halsa i vest og til Snillfjord og Orkdal i øst.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Torger Aarvaag rådmann
Ass. rådmann email Svein Johny Forren ass. rådmann
Leder email Torger Aarvaag rådmann
IT email Oddvar Løfaldli IKT-leder
Adm./Org./Personal email Svein Johny Forren ass. rådmann
Teknisk email Magne Jøran Belsvik enhetsleder tekniske tjenester
Informasjon/Samfunn email Arnt Joar Moen leder Fellestjenester
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge IKS
Ordfører email Odd Jarle Svanem (Sp) ordfører (Heim kommune 2020)
Formannskapssekretær email Arnt Joar Moen leder Fellestjenester
Kommunalteknikk email Magne Jøran Belsvik enhetsleder tekniske tjenester
Kommunalsjef email Inger Steinveg kommunalsjef økonomi
Kommunelege email Anders Norman kommuneoverlege
Kultur/miljø email Reidar Klungervik enhetsleder Kultur
Skole/barnehage/oppvekst email Svein Johny Forren ass. rådmann
Helse/omsorg/sosial email Inger Lise Waade Kommunalsjef
Hovedutvalg email Ola Erik Røttereng leder driftsutvalget
Kontrollutvalg email Roar Kjerstadmo leder kontrollutvalget
Biblioteksjef email Magnhild Lomundal sjefsbibliotekar
Bygg/vedlikehold email Magne Jøran Belsvik enhetsleder tekniske tjenester
Eiendom email Magne Jøran Belsvik enhetsleder tekniske tjenester
Landbruk email Kjell S Strøm skogbrukssjef
Jordbruk email Sigmund Nakken jordbrukssjef
Brann og beredskap email Reidulf Myren brannsjef
Utvikling email Magne Jøran Belsvik enhetsleder tekniske tjenester
 

Demografi

Antall innbyggere 4221
Areal 659 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 10
AP-logo AP 10
H-logo H 3
Øvrige 3
Uah 3
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!