Hitra kommune - Norges Kommunekalender

Hitra kommune

Ca 120 km fra Trondheim, ut mot havgapet, finner du en av Norges vakreste kommuner, Hitra. Med sin vakre natur og kultur er Hitra kommune i dag en perle i Sør-Trøndelag. Tradisjonelt har fiske vært viktigste næringsvei i kommunen. I dag er havbruksnæring, turisme og fiskeforedlingsindustri de største næringene. Hitra industripark og Hitra kysthavn ved Sandstad er en av de største næringssatsingene i Midt-Norge i nyere tid. Kommunens geografi omfatter øya Hitra, som er en av Norges største øyer. I tillegg omfattes grender på fastlandet mot Trondheimsleia, og de bebodde øyene Fjellværøy, Ulvøy og Dolmøy.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ingjerd Astad Kommunedirektør
Nestleder email Harald M. Hatle Ass. Kommunedirektør / Kommunalsjef helse og omsorg
Økonomi email Emil Bratberg Melting Økonomisjef
IT email Eskild Lervik Fagleder IKT
Adm./Org./Personal email Øystein Olsen HR/Personal
Informasjon email Kjell Roar Sæther Kommunikasjons- og beredskapssjef
Revisjon (intern) email Inge Storås Ansvarlig revisor
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt Norge
Ordfører email Ole Laurits Haugen Ordfører
Varaordfører email Ida Broholm Varaordfører
Kommunalsjef email Solvor Sundet Kommunalsjef PLM og VAR
Kommunalsjef email Harald M. Hatle Ass. Kommunedirektør / Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Alexander Baklie Kommunalsjef oppvekst
Kommunelege email Geir Erling Nilsberg kommuneoverlege
Kultur/miljø email Omar Pleym Kultursjef
Servicetorg email Kjell Roar Sæther Kommunikasjons- og beredskapssjef
Politisk sekretær email Bjarne Nygård Politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 5125
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
PP-logo PP 4
H-logo H 3
SP-logo SP 3
Rødt-logo Rødt 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
PP-logo PP 1
H-logo H 1
Rødt-logo Rødt 1
V-logo V 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!