Hitra kommune - Norges Kommunekalender

Hitra kommune

Ca 120 km fra Trondheim, ut i havgapet, finner du en av Norges vakreste øyer Hitra. Med sin vakre natur og kultur er Hitra i dag en perle i Sør-Trøndelag. Tradisjonelt har fiske vært viktigste næringsvei i kommunen. I dag er havbruksnæring, turisme og fiskeforedlingsindustri de største næringene. Kommunen har også Norges største vindpark med 24 vindmøller.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ingjerd Astad Kommunedirektør
Ass. rådmann email Harald M. Hatle Ass.rådmann/Kommunalsjef helse og omsorg
Leder email Ingjerd Astad Kommunedirektør
Økonomi email May Hårstad Lian Økonomisjef
IT email Eskil Lervik Fagleder IKT
Adm./Org./Personal email Line Røkenes Personalsjef
Informasjon/Samfunn email Kjell Roar Sæther Kommunikasjonssjef
Revisjon (intern) email Inge Storås Ansvarlig revisor
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt Norge
Ordfører email Ole Laurits Haugen Ordfører
Varaordfører email Torfinn Stub Varaordfører
Kommunalsjef email Gunn Annlaug Røstad Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Harald M. Hatle Ass.rådmann/Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef PLM og brann
Kommunelege email Geir Erling Nilsberg kommuneoverlege
Kultur/miljø email Omar Pleym Kultursjef
Servicetorg email Kjell Roar Sæther Kommunikasjonssjef
Brann og beredskap email Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef PLM og brann
Politisk sekretær email Ann-Vigdis Cowburn Politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 5026
Areal 685 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
PP-logo PP 4
SP-logo SP 3
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
Rødt-logo Rødt 2
SV-logo SV 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
PP-logo PP 1
H-logo H 1
Rødt-logo Rødt 1
V-logo V 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!