Midtre Gauldal kommune - Norges Kommunekalender

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal er en kommune i vekst, og har i strid med tendensene for innlandskommuner en støding økning i befolkningstall. Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Alf Petter Tenfjord kommunedirektør
Leder email Alf Petter Tenfjord kommunedirektør
Nestleder email Bodil Brå Alsvik assisterende rådmann
Økonomi email Brit Dragåshaug økonomisjef
IT email Göran Johansson IT-sjef
Informasjon email Tore Wolden leder Informasjonsavdelingen
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge
Ordfører email Sivert Moen (Sp) ordfører
Varaordfører email Bjørn Egil Enge (H) varaordfører
Kommunalteknikk email John Ivar Reitan enhetsleder EKT
Kommunelege email Bjørn Lyngen kommuneoverlege
Servicetorg email Anita Enlid
Skole/barnehage/oppvekst email Gunn Bergman Skolefaglig rådgiver
Kultur/miljø email Arnfinn Solem leder kultur og fritid
Brann og beredskap email Gauldal Brann og Redning IKS
Utvikling email Siri Solem kommuneplanlegger
Politisk sekretær email Margret Buberg sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 6256
Areal 1861 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 10
AP-logo AP 7
BL-logo BL 4
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
H-logo H 1
BL-logo BL 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!