Oppdal kommune - Norges Kommunekalender

Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd! Oppdal kommune er en av Trøndelags største kommuner i utstrekning. Oppdal ligger mellom Dovrefjell og Trollheimen.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ole Bjørn Moen kommunedirektør
Økonomi email Elin Johanne Dolmseth økonomisjef
IT email Jan Ove Henriksen IKT-leder
Adm./Org./Personal email Dagfinn Skjølsvold personalsjef
Teknisk email Thorleif Jacobsen enhetsleder tekniske tjenester
Informasjon/Samfunn email Ola Andreas Stavne webredaktør
Revisjon (intern) email Leidulf Skarbø revisor
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge SA revisjon
Ordfører email Geir Arild Espnes (Sp) ordfører
Varaordfører email Elisabeth Hals (V) varaordfører
Formannskapssekretær email Gerd S. Måren leder post,arkiv og sekreteriat (Pas)
Kommunelege email Kirsten Vikan Opdahl kommuneoverlege
Kultur/miljø email Gro Aalbu fagleder landbruk, miljø og kultur
Helse/omsorg/sosial email Frøydis Lindstrøm rådgiver helse
Helse/omsorg/sosial email Hanna Lauvås Westman enhetsleder helse og familie
Kultur/miljø email Sjur Vammervold kulturkonsulent
Skole/barnehage/oppvekst email Dordi Aalbu rådgiver oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Lill Wangberg enhetsleder /hjemmetjenesten
Helse/omsorg/sosial email Turi Teksum enhetsleder Oppdal helsesenter
Bygg/vedlikehold email Vegard Kilde fagansvarlig plan, byggesak, oppmåling
Drift email Ane Hoel enhetsleder plan og forvaltning
Landbruk email Gro Aalbu fagleder landbruk, miljø og kultur
Brann og beredskap email Trøndelag brann og redningstjeneste Interkomm. ordning
Utvikling email Jan Kåre Husa utviklingsleder
 

Demografi

Antall innbyggere 6980
Areal 2273 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 4
H-logo H 3
V-logo V 3
KrF-logo KrF 2
MDG 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!