Rennebu kommune - Norges Kommunekalender

Rennebu kommune

Rennebu kommune er hjemsted for Trollheimen og Forollhogna nasjonalpark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Øivind Sundell Kommunedirektør
Leder email Per Øivind Sundell Kommunedirektør
Øvrig ledelse email Norunn Fossum Leder for plankontor
Økonomi email Bent Ove Hyldmo Økonomisjef
IT email Vegard Antonsen IKT-rådgiver
Adm./Org./Personal email Per Ivar Wold Personal- og stabssjef
Teknisk email Geir Fjellstad Avdelingsleder Teknisk drift
Ordfører email Ola Øie Ordfører
Varaordfører email Marit Bjerkås Varaordfører
Kommunalsjef email Nina Rise Oddan Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift
Kommunelege email Arne Opdahl Kommuneoverlege
Servicetorg email Janne Havdal Nordbø Leder servicetorg
Helse/omsorg/sosial email Ingrid Fagerli Helse og omsorgsleder
Brann og beredskap email Trøndelag brann og redningstjeneste IKS
Kommunekasserer email Kine Moen Holiløkk regnskapsleder
 

Demografi

Antall innbyggere 2487
Areal 949 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
SP-logo SP 7
KrF-logo KrF 3
H-logo H 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
V-logo V 1
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!