Rennebu kommune - Norges Kommunekalender

Rennebu kommune

Rennebu kommune er hjemsted for Trollheimen og Forollhogna nasjonalpark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Øivind Sundell Kommunedirektør
Økonomi email Bent Ove Hyldmo Økonomisjef
IT email Vegard Antonsen Leder IKT
Adm./Org./Personal email Per Ivar Wold Personal- og stabssjef
Teknisk email Geir Fjellstad Avdelingsleder Teknisk drift
Ordfører email Ola Øie Ordfører
Varaordfører email Marit Bjerkås Varaordfører
Kommunalsjef email Nina Rise Oddan Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift
Kommunalsjef email Ingrid Fagerli Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunelege email Tove Hem Kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Sverre Stenløkk Rektor kulturskole
Helse/omsorg/sosial email Hanne Kristin Rise Avdelingsleder bo- og mestring
Helse/omsorg/sosial email Dordi Sandhaugen Avdelingsleder hjemmetjenester
Skole/barnehage/oppvekst email Gerd Staverløkk Rektor barne- og ungdomsskole
Helse/omsorg/sosial email Kristine Nilsen Avdelingsleder helse
Servicetorg email Janne Havdal Nordbø Leder servicetorg
Helse/omsorg/sosial email Annika Haugen Avdelingsleder sykehjem
Skole/barnehage/oppvekst email Marta Hage Virksomhetsleder barnehage
Kultur/miljø email Marit Bjerkås Kultur- og næringskoordinator
Eiendom email Berit Sæteren Avdelinglseder byggesak
Landbruk email Evy-Ann Ulfsnes Avdelingsleder landbruk og miljø
Brann og beredskap email Trøndelag brann og redningstjeneste IKS
Kommunekasserer email Kine Moen Holiløkk Regnskapsleder
Prosjekt email Norunn Fossum Leder for plankontor
 

Demografi

Antall innbyggere 2487
Areal 949 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
SP-logo SP 7
KrF-logo KrF 3
H-logo H 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
KrF-logo KrF 1
SP-logo SP 1
V-logo V 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!