Selbu kommune - Norges Kommunekalender

Selbu kommune

Selbu er en innenlandskommune i Trøndelag fylke. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger delvis i Selbu.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stig Roald Amundsen rådmann
Leder email Stig Roald Amundsen rådmann
Økonomi email Kolbjørn Ballo økonomisjef
IT email Olaf Kåre Hofstad IT-konsulent
Adm./Org./Personal email Anita Røset personalsjef
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge
Ordfører email Ole Morten Balstad (AP) ordfører
Varaordfører email Tanja Fuglem (AP) varaordfører
Formannskapssekretær email Gerd Fuglem sekr.
Kommunalteknikk email Jan Erik Marstad leder plan, bygg og oppmåling
Helse/omsorg/sosial email Ragnhild Wesche Kvål sektorsjef helse og sosial
Skole/barnehage/oppvekst email Geir Håvard Mebust sektorsjef oppvekst
Servicetorg email Gerd Fuglem sekr.
Eiendom email Marius Sørensen tjenesteleder bygg og eiendom
Landbruk email Jan Erik Marstad leder plan, bygg og oppmåling
 

Demografi

Antall innbyggere 4057
Areal 1235 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 13
SP-logo SP 7
Fellesliste H/KrF 3
SV-logo SV 2
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
SP-logo SP 2
Fellesliste H/KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!