Saltdal kommune - Norges Kommunekalender

Saltdal kommune

Saltdal kommune ligger i Salten i Nordland fylke. Saltdals kommunesenter ligger på Rognan. De største bedriftene i kommunen er kabelfabrikken Nexans som har rundt 230 personer sitt daglige virke, og Saltdalshytta som er Norges største hyttefabrikk. De leverer også hus og ansetter stadig folk. Saltdal kommune har et variert kulturliv, og gode oppvekstvilkår.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Stein Ole Rørvik kommunedirektør
Økonomi email Christer Nyrud økonomisjef
IT email Terje Furumo IT-ansvarlig
Adm./Org./Personal email Anita Paulsen organisasjonsrådgiver
Adm./Org./Personal email Bente Strømsnes HR Sjef
Teknisk email Karianne Laksosnes Leder teknisk drift
Revisjon (ekstern) email Salten Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Rune Berg (SP) ordfører
Varaordfører email Sverre Breivik (SL) varaordfører
Kommunelege email Kjell Gunnar Skodvin kommuneoverlege
Kultur/miljø email Eva Ruth Spørck kultursjef
Skole/barnehage/oppvekst email Morten Ludviksen rektor Rognan barneskole
Helse/omsorg/sosial email Mona Storteig avdelingsdirektør, helse og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Petter Falkbu rektor Røkland skole
Helse/omsorg/sosial email Hege Kristin Hansen Ass. avdelingsdirektør
Skole/barnehage/oppvekst email Ketil Monssen rektor Rognan ungd.skole
Helse/omsorg/sosial email Victoria Nikolaisen leder Nav
Bygg/vedlikehold email Leif-Inge Almo leder byggforvaltning
Drift email Karianne Laksosnes Leder teknisk drift
Brann og beredskap email Salten Brann IKS
 

Demografi

Antall innbyggere 4642
Areal 2213 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
AP-logo AP 4
FrP-logo FrP 4
Rødt-logo Rødt 2
BL-logo BL 2
H-logo H 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!