Saltdal kommune - Norges Kommunekalender

Saltdal kommune

Saltdal kommune ligger i Salten i Nordland fylke. Saltdals kommunesenter ligger på Rognan. De største bedriftene i kommunen er kabelfabrikken Nexans som har rundt 230 personer sitt daglige virke, og Saltdalshytta som er Norges største hyttefabrikk. De leverer også hus og ansetter stadig folk. Saltdal kommune har et variert kulturliv, og gode oppvekstvilkår.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Stein Ole Rørvik kommunedirektør
Økonomi email Christer Nyrud økonomisjef
IT email Terje Furumo IT-ansvarlig
Adm./Org./Personal email Anita Paulsen organisasjonsrådgiver
Adm./Org./Personal email Bente Strømsnes HR Sjef
Teknisk email Tom Johannesen avdelingsdirektør tekniske tjenester
Revisjon (ekstern) email Salten Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Rune Berg (SP) ordfører
Varaordfører email Sverre Breivik (SL) varaordfører
Helse/omsorg/sosial email Mona Storteig avdelingsdirektør, helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Victoria Nikolaisen leder Nav
Skole/barnehage/oppvekst email Morten Ludviksen avdelingsdirektør, Oppvekst og kultur
Kultur/miljø email Eva Ruth Spørck kultursjef
Bygg/vedlikehold email Leif-Inge Almo leder byggforvaltning
Brann og beredskap email Salten Brann IKS
 

Demografi

Antall innbyggere 4700
Areal 2213 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
FrP-logo FrP 4
AP-logo AP 4
H-logo H 2
Rødt-logo Rødt 2
BL-logo BL 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!