Sortland kommune / Suorttá souhkan - Norges Kommunekalender

Sortland kommune / Suorttá souhkan

Sortland ligger midt i Vesterålen og er et geografisk og kommunikasjonsmessig senter for regionen. Vesterålskommunene har et godt regionalt samarbeid på en rekke områder. Næringslivet i Sortland, og da særlig i sentrum er preget av handel og servicenæringer.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Randi Gregersen kommunedirektør
Leder email Randi Gregersen kommunedirektør
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Karl-Erling Nordlund (Sp) ordfører
Varaordfører email Tove Bjørkmo (Ap) varaordfører
Formannskapssekretær email Wenche-Marie Olsen sekretær politisk sekretariat
Kommunalsjef email Ann-Kristin Vinje kommunalsjef plan og utbygging
Kommunalsjef email Erik Strand kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Brita Kleivan kommunalsjef HR
Kommunalsjef email Sture Jacobsen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Johnny Kvalø kommunalsjef økonomi
Servicetorg email Oddbjørg Birkelid leder fellestjenesten
 

Demografi

Antall innbyggere 10591
Areal 9509 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
H-logo H 7
AP-logo AP 5
Rødt-logo Rødt 3
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 2
MDG 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
SP-logo SP 2
SV-logo SV 1
Rødt-logo Rødt 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!