Balsfjord kommune - Norges Kommunekalender

Balsfjord kommune

Balsfjord kommune ligger i Troms fylke. Kommunens viktigste næringer er landbruk og tilknyttet industri. Storsteinnes er Balsfjords kommunesenter, der ligger Fjordmuseet som viser naturhistorie. Den fiskerike fjorden Malangen er et populært område for ferie og hytteliv.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Lillian Pedersen Kst. Rådmann Kommunalsjef Oppvekst og velferd
Økonomi email Hans Hugo Henriksen Enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Innkjøp email Hans Hugo Henriksen Enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Gunda Johansen (Ap) Ordfører
Varaordfører email Fridtjof Winther (H) Varaordfører
Kommunalteknikk email Oddvar Larsen daglig leder Balsfjord kommunalteknikk
Kommunalsjef email Rigmor Hamnvik kommunalsjef Helse og omsorg
Kommunalsjef email Lillian Pedersen Kst. Rådmann Kommunalsjef Oppvekst og velferd
Kommunalsjef email Kjetil P. Aasen Kommunalsjef plan/utvikling
Helse/omsorg/sosial email Jeanette Karlsen Skogeng Enhetsleder sykehjem
Servicetorg email Therese Pettersen arkivleder
Kommunekasserer email Anna S. Mortensen skatteoppkrever
 

Demografi

Antall innbyggere 5590
Areal 1494 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 6
AP-logo AP 6
H-logo H 4
FrP-logo FrP 2
Rødt-logo Rødt 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 3
H-logo H 2
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!