Kvænangen kommune - Norges Kommunekalender

Kvænangen kommune

Kvænangen kommune ligger i Troms. Den grenser mot Loppa i nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, Nordreisa i sørvest, og Skjervøy i vest. Kvænangen hører til regionen Nord-Troms. Næringsvirksomheten i Kvænangen har lenge vært basert på primærnæringen jordbruk, skogbruk og fiske. Nye næringer med potensial er fiskeoppdrett og turisme.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Karin Kristensen Kommunedirektør
Leder email Karin Kristensen Kommunedirektør
IT email Tom Eirik Jensen IT
Ordfører email Eirik Losnegaard Mevik ordfører
Varaordfører email Hanne Wiesener varaordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 1183
Areal 2110 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 6
SP-logo SP 3
SV-logo SV 2
Fellesliste FRP/H 2
Øvrige 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
Øvrige 1
SP-logo SP 1
Fellesliste FRP/H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!